Chuyên dịch vụ thủ tục về thuế

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn

 
 
  
Hồ sơ công ty
 
  
LATEST UPDATE
18 Aug 2014
  
  
 

Một trong các Công ty kiểm toán độc lập hàng đầu của Việt Nam.

Bắt đầu hoạt động từ năm 1992, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tự hào là một trong các Công ty kiểm toán độc lập hàng đầu của ngành kiểm toán Việt Nam và là Công ty đầu tiên của Bộ Tài chính thực hiện thành công 02 lần chuyển đổi hình thức sở hữu theo qui định của Chính phủ và Bộ Tài chính

Trong nhiều năm hoạt động liên tục, A&C phát triển thành công mạng lưới các chi nhánh tại các trung tâm kinh tế lớn trong nước: Hà Nội, Nha Trang, và Cần Thơ. Ngành nghề và loại hình dịch vụ cũng phát triển đa dạng hơn nhằm đáp ứng cho nhu cầu của thị trường
Tên công ty   Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn
Auditing and Consulting Co., Ltd.
Tên người đại diện   Tổng Giám đốc : Mr. Võ Hưng Tiến
General Director : Mr. Vo Hung Tien
Mô tả kinh doanh   - Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Sản phẩm   * Kiểm toán Báo cáo tài chính - Kiểm toán hoạt động - Kiểm toán tuân thủ - Kiểm toán nội bộ - Kiểm toán thông tin tài chính.
* Kiểm toán: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Báo cáo quyết toán Dự án - Báo cáo quyết toán công trình - Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án.
* Giám định tài chính kế toán - Thẩm tra dự án - Xác định giá trị doanh nghiệp.
* Tư vấn về đầu tư, tài chính, kế toán, thuế, cổ phần hóa, quản lý kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.
* Dịch vụ kế toán và các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh.
* Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, quản lý kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình có liên quan trong lĩnh vực kinh tế thị trường.
* Sản xuất phần mềm, tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin.
Địa chỉ   02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
Thành Phố Hồ Chí Minh
TEL   +84 8 3547 2972
FAX   +84 8 3547 2972
Email 1   kttv@a-c.com.vn
Email 2   kttv@bakertilly-ac.com.vn
Trang web   http://www.a-c.com.vn
Ngày thành lập   1992
Vốn  
Công ty mẹ  
Cổ đông chính  
Nhân viên  
Quyết toán hàng năm  
Ngân hàng giao dịch chính  
ISO  
Khách hàng lớn  
 
 
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn