Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn

 
 
  
Hồ sơ công ty
 
  
LATEST UPDATE
11 Nov 2010
  
  
 

Một trong các Công ty kiểm toán độc lập hàng đầu của Việt Nam.

A&C đã và đang phục vụ hơn 1.500 khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.
Tên công ty   Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn
Auditing and Consulting Co., Ltd.
Tên người đại diện   Tổng Giám đốc : Mr. Võ Hưng Tiến
General Director : Mr. Vo Hung Tien
Mô tả kinh doanh   * Kiểm toán Báo cáo tài chính - Kiểm toán hoạt động - Kiểm toán tuân thủ - Kiểm toán nội bộ - Kiểm toán thông tin tài chính.
* Kiểm toán: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Báo cáo quyết toán Dự án - Báo cáo quyết toán công trình - Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án.
* Giám định tài chính kế toán - Thẩm tra dự án - Xác định giá trị doanh nghiệp.
* Tư vấn về đầu tư, tài chính, kế toán, thuế, cổ phần hóa, quản lý kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.
* Dịch vụ kế toán và các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh.
* Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, quản lý kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình có liên quan trong lĩnh vực kinh tế thị trường.
* Sản xuất phần mềm, tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin.
Sản phẩm   Khách hàng của A&C bao gồm:
* Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động theo Luật đầu tư và Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
* Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ, khách sạn, ngân hàng, giao thông vận tải, dầu khí, ...
* Các cơ quan, tổ chức quốc tế và trong nước, các văn phòng đại diện và cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ.
* Các dự án có nguồn vốn tài trợ từ Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cộng đồng Châu Âu và các Tổ chức phi chính phủ.
Địa chỉ   229 Dong Khoi, District 1, HCM City, Vietnam
Thành Phố Hồ Chí Minh 08
Số điện thoại   84-8-3827 2295
Số FAX   84-8-38.27 2298
Email 1   kttv@a-c.com.vn
Email 2   kttv@bakertilly-ac.com.vn
Trang web   http://www.a-c.com.vn
Ngày thành lập   1992
Vốn  
Công ty mẹ  
Cổ đông chính  
Nhân viên  
Quyết toán hàng năm  
Ngân hàng giao dịch chính  
BOI  
ISO  
Khách hàng lớn  
 
 
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn