Giới thiệu nhà xưởng và đất cho thuê trong khu công nghiệp tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH TDC INTERNATIONAL VIỆT NAM

 

Chúng tôi giới thiệu nhà xưởng, nhà máy cho thuê, đất cho thuê tại Việt Nam

Trang web được điều hành bởi TDC Vietnam cho phép bạn tìm kiếm các nhà máy cho thuê và các khu công nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bất động sản mới nhất miễn phí cho khách hàng trong ngành sản xuất đang có kế hoạch di dời hoặc thành lập nhà máy tại Việt Nam.
Trang web

Chúng tôi hỗ trợ yêu cầu qua email và điện thoại (tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật)
Email info@fact-link.com.vn
Tel: 0888 767 138


 
TDC Việt Nam: Tìm kiếm nhà máy cho thuê và trang web tại Việt Nam
 
CÔNG TY TNHH TDC INTERNATIONAL VIỆT NAM