Gia công tấm, sơn (sơn bột, sơn nước), lắp ráp, Busduct, tráng phủ bề mặt

Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam

 

PVD-Coating

Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Nissin Electric Vietnam (NEV) | Fact-Link Viet Nam


Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Nissin Electric Vietnam (NEV) | Fact-Link Viet Nam


Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Nissin Electric Vietnam (NEV) | Fact-Link Viet Nam


Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Nissin Electric Vietnam (NEV) | Fact-Link Viet Nam


 
PVD-Coating
 
Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam