Tích hợp thiết kế / sản xuất khuôn đột dập · gia công kim loại tấm ~ lắp ráp

Công ty TNHH Điện Tử LEO Việt Nam

 

Giới thiệu về chế tạo khuôn

Thiết kế・Chế tạo・Bảo dưỡng
1) Năng lực sản xuất :15 bộ/tháng
2) Kích thước khuôn : 500 x 350 
3) Kích thước hàng tối đa : 350 x 250 
※ Máy gia công chuyên dụng chỉ có thể gia công được với kích thước trên.
  Nếu vượt quá kích thước trên thì không gia công được, do kích thước vượt quá phạm vi cho phép
4) Thiết kế: Hợp đòng với NCC của nhật bản về hướng đãn và giám sát thiết kế
5) Ngoài ra: Về xử lý nhiệt, bề mặt dùng NCC chuyên dụng tại Việt Nam.

Đột dập、Chế tạo khuôn

Hình ảnh xưởng
※ Màu mũ :(Màu trắng) Công nhân / (Màu xanh) Quản lý truyền

Gia công đột dập

Máy cắt kim loại tấm - 1 máy

Máy dập đơn - 15 Máy


Máy dập tự động - 5 Máy


 
 

 
 

Phát triển và thiết kế khuôn

Khu vực làm việc
※ Màu mũ :(Màu trắng) Công nhân / (Màu xanh) Quản lý

Phát triển và thiết kế khuôn

Gia công trung tâm - 1 máy

Máy cắt dây - 2 máy

Máy mài - 3 máy

Máy phay - 1 máy

Các thiết bị phụ trợ

 
Gia công đột dập
 
Công ty TNHH Điện Tử LEO Việt Nam