Chuyên về thiết bị đo lường, thiết bị kiểm tra, thiết bị phân tích. (Nhà phân phối ủy quyền của Nikon và Futuretech)

CÔNG TY TNHH RYOKOSHA VIỆT NAM

 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

【Trụ sở HCM】
Mr. Inoue
0909-892-822 / inouen@ryokosha.co.jp
Ms. Cat Tien
0909-828-107 / Le_Hoang_Cat_Tien@ryokosha.co.jp
Mr. Yazu
0902-863353 / yazuk@ryokosha.co.jp
Mr. Nguyen Thanh Tung
0919-911303 / 
Nguyen_Thanh_Tung@ryokosha.co.jp

【Văn phòng Hà Nội 】
Mr. Okuyama
0909-775637 / koji_okuyama@ryokosha.co.jp
Ms. Oanh
090-300-3043 / Tran_Thi_Phuong_Oanh@ryokosha.co.jp
Mr. Phuong
0934-130-838 / Nguyen_Ngoc_Phuong@ryokosha.co.jp
Công ty *  
Tên của bạn *  
Địa chỉ  
Số điện thoại *  
Số FAX  
Địa chỉ mail *  
Tiêu đề *  
Nội dung *  
Mã xác nhận *  
   
  Xin vui lòng điền vào 4 chữ số trong ô này để xác nhận.
 
 
Liên hệ
 
CÔNG TY TNHH RYOKOSHA VIỆT NAM