Sản xuất máy biến áp và các loại cuộn dây như cuộn ống xoắn, cuộn cảm quang, cuộn cảm mắt thần quang học, động cơ cuộn dây dao động VCM, cuộn dây ống, cuộn dò tìm, cụm chi tiết linh hoạt, cuộn dây lõi từ tính

Công ty TNHH Shinei Seiko Việt Nam

 
Công ty TNHH Shinei Seiko Việt Nam SHINEI SEIKO VIETNAM CO.,LTD | Fact-Link Viet Nam

Cung cấp các sản phẩm chất lượng Nhật Bản

Cung cấp các sản phẩm chất lượng cao từ thiết kế đến sản xuất nhiều năm qua với kỹ thuật chính xác.

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi vì chúng tôi có thể đáp ứng những yêu cầu của khách hàng.

Cuộn cảm lõi rỗng

Công ty TNHH Shinei Seiko Việt Nam SHINEI SEIKO VIETNAM CO.,LTD | Fact-Link Viet Nam

Cuộn cảm mắt thần quang học

Công ty TNHH Shinei Seiko Việt Nam SHINEI SEIKO VIETNAM CO.,LTD | Fact-Link Viet Nam

Cuộn cảm cuốn bobin

Công ty TNHH Shinei Seiko Việt Nam SHINEI SEIKO VIETNAM CO.,LTD | Fact-Link Viet Nam

Lắp ráp FPC

Công ty TNHH Shinei Seiko Việt Nam SHINEI SEIKO VIETNAM CO.,LTD | Fact-Link Viet Nam

Cuộn dây lõi từ tính

Công ty TNHH Shinei Seiko Việt Nam SHINEI SEIKO VIETNAM CO.,LTD | Fact-Link Viet Nam
 
Giới thiệu sản phẩm
 
CÔNG TY TNHH SHINEI SEIKO VIỆT NAM