Sản xuất máy biến áp và các loại cuộn dây như cuộn ống xoắn, cuộn cảm quang, cuộn cảm mắt thần quang học, động cơ cuộn dây dao động VCM, cuộn dây ống, cuộn dò tìm, cụm chi tiết linh hoạt, cuộn dây lõi từ tính

Công ty TNHH Shinei Seiko Việt Nam

 
Công ty TNHH Shinei Seiko Việt Nam SHINEI SEIKO VIETNAM CO.,LTD | Fact-Link Viet Nam

Giới thiệu xưởng sản xuất

Shinei Seiko thực hiện sản xuất với năng suất và chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Lắp ráp FPC

Công ty TNHH Shinei Seiko Việt Nam SHINEI SEIKO VIETNAM CO.,LTD | Fact-Link Viet Nam

Cuộn dây

Công ty TNHH Shinei Seiko Việt Nam SHINEI SEIKO VIETNAM CO.,LTD | Fact-Link Viet Nam

Khu vực phòng sạch

Công ty TNHH Shinei Seiko Việt Nam SHINEI SEIKO VIETNAM CO.,LTD | Fact-Link Viet Nam
 
Cơ sở sản xuất
 
CÔNG TY TNHH SHINEI SEIKO VIỆT NAM