Thiết kế máy và sản xuất / Gia công chính xác / Xử lý bề mặt

CÔNG TY TNHH ALPHA AUTOSYSTEM

 
CÔNG TY TNHH ALPHA AUTOSYSTEM ALPHA AUTOSYSTEM Co.,LTD | Fact-Link Viet Nam

Gia công chính xác

Chúng tôi xử lý nhiều loại sản phẩm, từ số lượng nhỏ có độ khó cao đến sản phẩm sản xuất hàng loạt.

Phụ tùng gia công chính xác

CÔNG TY TNHH ALPHA AUTOSYSTEM ALPHA AUTOSYSTEM Co.,LTD | Fact-Link Viet NamCắt sắt và thép không gỉ. Chúng tôi nhận gia công từ 1 mảnh đến sản xuất hàng loạt.

Chúng tôi có hồ sơ về độ chính xác lên đến 5μ. Mạ niken, nhuộm đen, và chế hòa khí và làm nguội được hỗ trợ bởi thiết bị của công ty mẹ.

Ngoài ra, một loạt các hậu xử lý cũng được hỗ trợ bằng cách outsource ra bên ngoài.

Các bộ phận gia công chính xác (alumite đen)

CÔNG TY TNHH ALPHA AUTOSYSTEM ALPHA AUTOSYSTEM Co.,LTD | Fact-Link Viet NamChúng tôi nhận xử lý từ 1 mảnh đến sản xuất hàng loạt. Chúng tôi có một hồ sơ về độ chính xác lên đến 5μ. Alumite cũng có thể được xử lý bởi công ty mẹ.

Chúng tôi có nhiều thành tựu trong việc xử lý các sản phẩm có độ chính xác cao và tiêu chuẩn hình dạng nghiêm ngặt, chẳng hạn như các bộ phận thùng ống kính cho ống kính và giá đỡ cho thiết bị kiểm tra.

Các bộ phận gia công chính xác (alumite trắng)

CÔNG TY TNHH ALPHA AUTOSYSTEM ALPHA AUTOSYSTEM Co.,LTD | Fact-Link Viet NamChúng tôi nhận xử lý từ 1 mảnh đến sản xuất hàng loạt. Chúng tôi có một hồ sơ về độ chính xác lên đến 5μ. Alumite cũng có thể được xử lý bởi công ty mẹ.

Chúng tôi có nhiều thành tựu trong việc xử lý các sản phẩm có độ chính xác cao và tiêu chuẩn hình dạng nghiêm ngặt, chẳng hạn như các bộ phận thùng ống kính cho ống kính và giá đỡ cho thiết bị kiểm tra.

Các bộ phận gia công chính xác (nhựa)

CÔNG TY TNHH ALPHA AUTOSYSTEM ALPHA AUTOSYSTEM Co.,LTD | Fact-Link Viet NamChúng tôi nhận xử lý từ 1 mảnh đến sản xuất hàng loạt. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ các nguyên liệu khác ngoài các nguyên liệu trên.

Phụ tùng gia công chính xác (thép đặc biệt, các phụ tùng cứng)

Chúng tôi nhận xử lý các sản phẩm cứng, đồ gá của vật liệu đặc biệt, các phụ tùng máy, vv từ số lượng nhỏ đến sản xuất hàng loạt
 
Gia công chính xác
 
CÔNG TY TNHH ALPHA AUTOSYSTEM