Thiết kế máy và sản xuất / Gia công chính xác / Xử lý bề mặt

CÔNG TY TNHH ALPHA AUTOSYSTEM

 

Hợp đồng thiết kế kinh doanh

Đội ngũ nhân viên Việt Nam thành thạo thiết kế cơ khí sẽ đảm nhận công việc thiết kế hiệu suất chi phí cao theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi đảm nhận công việc thiết kế theo yêu cầu của khách hàng với hiệu suất chi phí cao. Đặc biệt, đội ngũ nhân viên thiết kế sử dụng ICAD trong các công ty Nhật Bản là chính, vì vậy chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng Nhật Bản sử dụng ICAD.
CÔNG TY TNHH ALPHA AUTOSYSTEM ALPHA AUTOSYSTEM Co.,LTD | Fact-Link Viet Nam


CÔNG TY TNHH ALPHA AUTOSYSTEM ALPHA AUTOSYSTEM Co.,LTD | Fact-Link Viet Nam


CÔNG TY TNHH ALPHA AUTOSYSTEM ALPHA AUTOSYSTEM Co.,LTD | Fact-Link Viet Nam


 
Hợp đồng thiết kế kinh doanh
 
CÔNG TY TNHH ALPHA AUTOSYSTEM