Gia công tấm, sơn (sơn bột, sơn nước), lắp ráp, Busduct

Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam

 

Hàn


Sơn


 
Hàn ・sơn
 
Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam