Gia công tấm, sơn (sơn bột, sơn nước), lắp ráp, Busduct, tráng phủ bề mặt

Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam

 

Hàn

Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Nissin Electric Vietnam (NEV) | Fact-Link Viet Nam
Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Nissin Electric Vietnam (NEV) | Fact-Link Viet Nam


Sơn

Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Nissin Electric Vietnam (NEV) | Fact-Link Viet Nam
Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Nissin Electric Vietnam (NEV) | Fact-Link Viet Nam


 
Hàn ・sơn
 
Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam