Gia công tấm, sơn (sơn bột, sơn nước), lắp ráp, Busduct

Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam

 

Lắp ráp

Phòng lắp ráp mới hoàn thành vào tháng 4 năm 2015. Là môi trường trong sạch, có thể lắp ráp sản phẩm chất lượng cao.  


 
Lắp ráp
 
Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam