Gia công tấm, sơn (sơn bột, sơn nước), lắp ráp, Busduct, tráng phủ bề mặt

Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam

 

Lắp ráp

Phòng lắp ráp mới hoàn thành vào tháng 4 năm 2015. Là môi trường trong sạch, có thể lắp ráp sản phẩm chất lượng cao.  
Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Nissin Electric Vietnam (NEV) | Fact-Link Viet Nam


 
Lắp ráp
 
Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam